ХӨРСНИЙ ХҮНД ЭЛЕМЕНТИЙН БОХИРДЛЫН МОНИТОРИНГИЙН СПЕКТРОСКОПИЙН БА ОЛОН ХЭМЖЭЭСТ СТАТИСТИКИЙН СУДАЛГАА (Шинжилгээ судалгаа, үнэлгээний аргазүйн гарын авлага)

Хөрсний задлан шинжилгээний ажил нь гол төлөв судалгааны ажлын зорилтоос хамаардаг. Хөрс судлаачид хөрсний үүсэл хөгжил, шинж чанарын талаар ерөнхий судалгаа хийдэг бол бусад салбар шинжлэх ухааны эрдэмтэн судлаачид хөрсний задлан шинжилгээний ажлыг өөр өөрсдийн судалгааны зорилгод үндэслэн явуулдаг байна. Экологичид, хөрсний хяналт шинжилгээний судлаачид судалгааны ажлаа хөрсний экосистемд гүйцэтгэх үүрэгтэй нь уялдуулан явуулдаг. Энэхүү бүтээлд судалгааны ажлын зорилго зорилтоос хамааран хөрсний дээжийг талбайгаас авах, хөрсний дээжийг химийн задлан шинжилгээнд бэлдэх аргууд, хөрсний судалгаа шинжилгээ, бохирдлын төлөв байдлын экологийн ба геохимийн үнэлгээ хийхэд орчин үед дэлхий нийтэд түгээмэл хэрэглэгддэг тоон болон чанарын аргуудын онцлог, ялгаа зэргийг дэлгэрэнгүй тусгаж өгсөн.

Ангилал:

Шинжлэх ухаан

Насны ангилал:

0+

Хуудасын тоо:

90

ISBN:

978-9919-20-299-6

Нийтлэгдсэн:

2020-10-08

Нийтлэгч:

ШУА, Физик, технологийн хүрээлэн

Цахим хувилбар

₮4,500

Зөвхөн Mplus апп дээр татах, унших боломжтой.