Эрдэнэцолмон

Мөнхбаатар

Орчуулагч Э.Мөнхбаатар миний бие 10 дахь жилдээ телевизийн байгууллага, уул уурхай, улс төрийн сургалтын байгууллага зэрэг хэд хэдэн байгууллагад оруулагчаар ажиллаж англи хэлийг ямар нэг сурах бичиг, сургалтын төв гэхээсээ илүүтэй их хэмжээний дадлагаар сурсан. Энэхүү сурсан замналаа зөвлөмж болгон эмхэтгэсэн болно.

Та нэвтэрч орно уу!