Биплас Паблишинг

Хүүхдийн Ном

B+ Mongolia нь хүний нөөц, маркетинг болон бизнес стратегийн зөвлөгөө өгөх, сургалт хөгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэдэг компани юм. Тус компани олон улсын нэр хүндтэй манлайллын сургалтуудыг албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулж, хэвлэн нийтлэлийн салбарт шинэлэг, сонин содон номуудыг эрхлэн гаргаж байна.

Та нэвтэрч орно уу!

Бүтээлүүд