67

Дорж

Цэцэгжаргал

1961 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 1979 онд 10 жилийн 5-р дунд сургууль 1985 онд ЗХУ-ын Ленинград хотын Кино инженерийн Дээд Сургуулийн магистер (ЛИКИ) 1996 онд ОХУ-н Москва хотын Улс Түмний Найрамдлын Их Сургуулийн магистер (Университет Дружбы Народов) 2000 онд АНУ-н The World Press Institute. Macalester College, St Paul, MN, USA 2001 онд Рейкийн мастер багш 2005 онд Галт Удган

Та нэвтэрч орно уу!