Э.

Пүрэвсүрэн

Э.Пүрэвсүрэн нь 2011 онд Чех улсын Карлын их сургуулийг Эрүүл ахуйч-нийгмийн эрүүл мэнд судлалын бакалавр, 2017 онд Солонгосын Хөгжлийн бодлогын институтыг Хөгжлийн бодлого судлалын магистр зэрэгтэй төгссөн. 2016 онд Тайвань улсад “Эрүүл мэндийг дэмжих арга зүй” чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан. Тэрээр хүн амд Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, мэдээллийн ажил зохион байгуулахын зэрэгцээ залуу ээж аавуудад зориулсан Авдар клубаар дамжуулан хүүхдийн хооллолтын нийтлэл, зөвлөгөөг хүргэдэг.

Та нэвтэрч орно уу!