17

Ололт амжилт

ХХК

“Ололт амжилт” ХХК нь ISO 9001, ISO 45001 гэх мэт Менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартуудыг Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг үндэсний салбартаа тэргүүлэгч компани юм. Мөн бид Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бүх төрлийн сургалт зохион байгуулдаг бөгөөд эдгээр чиглэлээр эрдэм шинжилгээний бүтээл, ном гарын авлага боловсруулан нийтийн хүртээл болгон ажиллаж байна.

Та нэвтэрч орно уу!