И

Бён Чол

Самсунг корпорaцийн дэргэдэх И Бён Чол ерөнхийлөгчийн сайн үйлсийг дэлгэрүүлэх сангаас эрхлэн хэвлүүлсэн болно.

Та нэвтэрч орно уу!