Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ

Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ

Барилгын салбарт ашиглагдах гэрээ, хууль дүрэм, холбогдох зөвлөмж, маргаан шийдвэрлэх аргуудыг тусгасан бөгөөд дэлхий дахинд тархсан КОВИД-19 цар тахал нь барилгын салбарт хэрхэн нөлөөлж байгааг Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ, ХБНГУ, АНУ-ын эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулалтыг тусгаж, Олон улсын Зөвлөх инженерүүдийн холбоо ФИДИК-ээс өгч буй заавар зөвлөмж, эрсдэлийг даван туулах аргуудыг оруулснаараа онцлогтой̆. Монгол Улсын Барилгын тухай хуулиудын өөрчлөлт, холбогдох дүрэм журам, маргаан болон Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний зохицуулалт, Олон улсын ФИДИК-ийн гэрээний жишгийг нэг бүрчлэн оруулсан бөгөөд барилгын салбарыг тойрсон дотоод, гадаадын хууль, эрх зүйн болон практик асуудлууд багтсан юм. Мөн газрын эрх болон үл хөдлөх хөрөнгийн эрх, тэдгээрт холбогдсон маргаан, зөвлөмжийг мөн оруулсан юм.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

0+

Хуудасны тоо:

214

ISBN:

978-9919-25-067-6

Нийтлэгдсэн:

2021-08-13

Зохиолч:

М. Доржханд

Нийтлэгч:

М.Доржханд

Хамаарагдах таг

Ижил төстэй номнууд