Бие хүний сэтгэл судлал

Бие хүний сэтгэл судлал

Өнөө үед бие хүний сэтгэл судлал тэр дундаа энэ салбарын практик хэрэглээнд тэргүүлэх үүрэгтэй оролцож буй онол үзэл баримтлалууд, оношилгоо заслын аргуудын талаар танилцуулсан гурван хэсэг бүхий ном. DSM-д зан төлөвийн эмгэг гэх тусдаа ангилал гарсан нь бие хүний сэтгэл судлалын хөгжилд тодорхой үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд энэхүү үйл явдлын нөлөөн дор бий болсон, хүний төлөвшил, зан төлөвийн онцлог хийгээд зан төлөвийн эмгэг илрэлүүдийн талаарх онолууд нэлээд нэгдмэл шинжтэй болон хөгжжээ. Уг номын эхний бүлэгт дээрх үзэл баримтлалууд буюу интерперсонал онол, танин мэдэхүйн онол, хувьслын тухай ухагдахуунд тулгуурласан онол зэрэгт бие хүний онцлогийн тухай хэрхэн тодорхойлсныг голчлон оруулаад дараагийн бүлэгт MMPI-2-RF, MCMI-IV, PAI гэх мэт томоохон асуулгын аргуудын үүсэл хөгжлийн түүх, илрүүлдэг үзүүлэлтүүд зэргийн талаар нэлээд товч тодорхойлолтыг багтаасан. Сүүлийн хэсэг нь Харилцааны Хэв Загварыг Шинэчлэх Засал (IRT), Схемийн засал (ST), Диалектик Зан Үйлийн Засал (DBT), EMDR гэх мэт заслын аргуудын онолын үндэслэл, хэрэглэгддэг техникүүдийн талаар мэдээлэл өгнө.

Ангилал:

Шинжлэх ухаан

Насны ангилал:

0+

Хуудасын тоо:

0

ISBN:

978-9919-23-597-0

Нийтлэгдсэн:

2020-05-04

Нийтлэгч:

Э. Баасандорж

Зөвхөн Mplus апп дээр татах, унших боломжтой.