Бүтээлч даалгавар

Бүтээлч даалгавар

Багш бэлтгэх их, дээд сургуулийн төгсөлтийн шалгалтын судалгааны ажлыг хэрхэн бүтээлчээр хийх аргачлал (бэлтгэл хангах, бичиж боловсруулах болон засан сайжруулж баримтжуулах үеийн нийт 12 алхам бүхий) , гурван оюутны ажлын жишээ, тэдэнд багшийн өгсөн шүүмж/зөвлөгөө, боловсрол судлалын чиглэлээр судалгаа хийж буй оюутан, залуу судлаачид уншиж судлах, бүтээлдээ ашиглаж болох ном зүйн мэдээллийг агуулсан боно. Зөвхөн багш бэлтгэх их, дээд сургуулиас гадна бусад салбарын оюутнууд, судалгааны ажлаа эхлэн хийж буй хүмүүс судалгааны мэдээллээ баримтжуулах APA (Америкийн сэтгэл судлаачдын холбооноос гаргасан удирдамжийг мөрдөж буй тохиолдолд ашиглах) загвар, жишээнүүд болон Ванковерийн буюу тоон загварын талаар мэдээлэл авч, эш татах, зүүлт хийх журам, аргачлалыг тодорхой жишээн дээр уншиж судлан, эш татсан бүтээлийн жагсаалт (reference) болон ном зүй (bibliography) хийх зөвлөмж, тэдгээрийн ялгааг таньж мэдэхэд уг контентийн агуулга туслах болно.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

13+

Хуудасны тоо:

0

ISBN:

Нийтлэгдсэн:

2020-06-16

Зохиолч:

С. Энхтүвшин

Нийтлэгч:

С. Энхтүвшин

Унших хувилбар:
5,500₮
Санамж: Та энэхүү номыг худалдан авснаар зөвхөн гар утас болон таблетэн дээрх Mplus аппликэйшнээр дамжуулан унших/сонсох боломжтойг анхаарна уу!