Час улаан бадмаараг эрдэнэс

Цус багадалтын үед болж буй үйл явц, өвчнийг оношлуулж, эмчлүүлэхэд өвчтөн өөрөө юуг ойлгож мэдсэн байх хэрэгтэйг Хуланд тохиолдсон явдлаар илэрхийлэн дүрслэв. Хүмүүс эрүүл мэндээ сайн гэж боддог, зовуурьгүй, эсвэл ямар нэгэн шалтгааны улмаас эмнэлэг болон эмчид хандах боломжгүй, эмнэлэгт очихоос айдаг зэрэг шалтгааны улмаас цус багадалтын хөнгөн хэлбэрийг хүндрүүлэх нь бий. Нөгөө талаас цус багадалт нь өөрөө ямарваа өвчний нуугдмал шинж тэмдэг байдлаар байж болзошгүйг анхаарахгүй өнгөрч болохгүй юм. Хүүхдүүдэд мөн цус багадалт нь аливаа өвчнөөр өвдөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг суурь өвчлөл тул эцэг, эхчүүд эрт таньж, тусламж үйлчилгээг зөв үзүүлэх шаардлагатай. Хүүхдэд цус багадалт нь бие бялдрын болоод оюун санааны хөгжлийг сааруулдаг муу үр дагавартай өвчин юм.

Ангилал:

Боловсрол

Насны ангилал:

0+

Хуудасын тоо:

0

ISBN:

978-9919-23-6007

Нийтлэгдсэн:

2020-04-28

Нийтлэгч:

Э. Пүрэвсүрэн

Зөвхөн Mplus апп дээр татах, унших боломжтой.