Эдийн засгийн эрх чөлөө

Эдийн засгийн эрх чөлөө

Энэ ном бол эдийн засгийн чиглэлээр 2014-2017 онуудад бичсэн нийтлэлүүдийн багц бөгөөд эдийн засгийн эрх чөлөө нэртэйгээр гарч байгаа нь учиртай. Сүүлийн арван жилд Монгол улс хоёр ч эдийн засгийн хямралтай нүүр тулсан. Хямралын шалтгааныг уул уурхайн түүхий эдийн үнээс хамааралтай гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ бол өнгөн тал нь. Мөсөн уулын далд буй хэсэг нь нийтийн засаглал бэхжээгүйтэй, эдийн засгийн инстүүцүүд төлөвшөөгүйтэй холбоотой. Эдийн засгийн эрх чөлөө бэхжих суурь нь хувийн өмчийг хамгаалах, гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангах явдал бөгөөд үүнийг эдийн засгийн инстүүц гэж нэрлэдэг юм.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

0+

Хуудасны тоо:

0

ISBN:

Нийтлэгдсэн:

2018-11-12

Зохиолч:

Д. Жаргалсайхан

Нийтлэгч:

Д. Жаргалсайхан

Зөвхөн Mplus апп дээр татах, унших боломжтой.