Mplus хэрэглэгч

Танд бэлэг илгээлээ

Ном

Бүтээл

Промо код
Уншихыг хүсдэг номыг нь бэлэг болгон илгээлээ.

Алхам 1: PlayStore, AppStore-с “Mplus” аппликейшнийг татаж авах

Алхам 2: "+" цэсрүү орж "Промо код идэвхжүүлэх" талбарт идэвхжүүлэх кодыг оруулна

Алхам 3: Бэлгэнд хүлээн авсан номоо аппликэйшн дээрээ уншиж/сонсоно