Иллиной гудамж дахь 15 хором

Иллиной гудамж дахь 15 хором

Уг ном нь КОВИД-19 цар тахлын хоёрдогч үр дагавар болох сэтгэл гутрал, түгшүүр, мансуурах бодисын хэт хэрэглээ, амиа хорлолт зэрэг хувь хүний асуудлууд, мөн түүнчлэн бусдаас тусгаарлагдах, зай барих зэргээр хүн хоорондын харилцаанд өөрчлөлт гарч байгаа байдал, сургууль, цагдаа, сүм зэрэг олон нийтийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны өөрчлөлт зэрэг макро түвшний асуудлуудыг хөндсөн бөгөөд нийгмийн ажлын оюутнуудад цар тахлын үр нөлөөг макро болон микро түвшинд уялдуулан харахад туслах юм. Түүнээс гадна уг ном нь бүхэлдээ 15 өөр дүрүүд буюу кейсүүдийг агуулсан учир уг кейст үндэслэн түгшүүрийн тухай, эдгээр сэтгэл зүйн үр нөлөөг хэрхэн оношлох тухай ярилцаж болохоос гадна нийгмийн ажилтан хэрхэн олон нийтийг өөрчлөгч болж болохыг ярилцах боломжтой. Номын төгсгөлд 30 асуултыг оруулсан бөгөөд 10 нь нийт уншигчдад, 10 нь нийгмийн ажлын оюутнуудад, 10 нь социологийн оюутнуудад чиглэсэн.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

13+

Хуудасны тоо:

162

ISBN:

978-9919-25-413-1

Нийтлэгдсэн:

2021-11-02

Зохиолч:

Ренэ Бэнсон

Нийтлэгч:

Г.Золжаргалан

Унших хувилбар:
0₮

Ижил төстэй номнууд