Монгол өвөрмөц хэлцийн тайлбар толь

Монгол өвөрмөц хэлцийн тайлбар толь

Өвөрмөц хэлц бол аль ч хэлэнд байдаг хэлний дээд түвшний хэллэг юм. Өвөрмөц хэлцийг хэрэглэх нь жирийн нэг үг хэрэглэснээс илүү өргөн утга агуулгыг илэрхийлдэг.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

0+

Хуудасны тоо:

0

ISBN:

Нийтлэгдсэн:

2018-12-04

Зохиолч:

Ш. Нарантуяа

Нийтлэгч:

Эрдэнийн сан

Зөвхөн Mplus апп дээр татах, унших боломжтой.