Мунхагаас гэтэлж уураа номхотгосон минь

Мунхагаас гэтэлж уураа номхотгосон минь

Бурхан Будда чухам яг ямар зорилгоор ямар сургаалууд үлдээсэн бэ? Тэр сургаалын үнэн бодитой эсэхийг шинжлэх ухаанч хүний судалгаагаар хэрхэн батлав. Энэхүү ном нь эдгээр асуултуудад оновчтой хариулж чадах ба хүний амьдралын хамгийн чухал хүсэл болох жинхэнэ аз жаргалд хэрхэн хүрэх, гэгээрэл гэж юу болох талаар маш энгийн ойлголтоор тайлбарлах болно. Мөн Бурхан Багшийн сургаалыг энгийн ойлгомжтой тайлбарлаж сэтгэлээ ариусган бие ээ эрүүлжүүлэх бясалгалын аргыг зааж өгнө.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

2+

Хуудасны тоо:

204

ISBN:

9789919202927

Нийтлэгдсэн:

2022-11-02

Зохиолч:

Д. Жаргал

Нийтлэгч:

П.Баяржаргал

Ижил төстэй номнууд