Хорио- Хожил- Маркетинг

Та нэвтэрч орно уу!

Хорио- Хожил- Маркетинг

Хорио цээрийн энэхүү онцгой цаг үеийн нөхцөл байдалд бизнесийн байгууллагууд зогсолт хийх үү эсвэл тэлэлт хийх үү? Брэндартэ Маркетингийн Зөвлөх компаний үүсгэн байгуулагч Б. Мөнгөнсартай ярилцав.

Ангилал:

Технологи

Хугацаа:

26 минут

Нийтлэгдсэн:

2020-03-14

Суваг:

Араажав