Өглөөний хүн подкаст #7 - Б.Мөнхтүвшин (Голомт банк-МТГ-СХ-ДБА системийн администратор) 2020 он

Та нэвтэрч орно уу!

Өглөөний хүн подкаст #7 - Б.Мөнхтүвшин (Голомт банк-МТГ-СХ-ДБА системийн администратор) 2020 он

Голомт банкнаас хэрэгжүүлж буй "Дижитал мэргэжилтэн - Internship opportunity" хөтөлбөрийн хүрээнд экспертүүд маань оюутнуудтайгаа чөлөөт яриа хийлээ.

Ангилал:

Бизнес, Эдий засаг

Хугацаа:

57 минут

Нийтлэгдсэн:

2020-08-21

Суваг:

Дижитал мэргэжилтэн