Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал

Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал

Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлалын үүсэл хөгжил, судлах зүйл, судалгааны арга, эрдэмтдийн үзэл хандлагыг багтаасан их дээд сургуулийн оюутан, багш, судлаачдад зориулсан бүтээл. Сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа, багшийн ажлын сэтгэл зүй, суралцагчийн сэтгэл зүй, сурган хүмүүжүүлэх харилцааны онцлогийг тусгасан. Боловсролын тогтолцоо, боловсрол эзэмших үйл ажиллагааны сэтгэл зүйн үндэс, сургалтын үйл ажиллагаан дахь сэдэл, хэрэгцээ, сурах тогтоох үйл явцын сэтгэл зүйн онцлог, зэргийг багтаасан.

Ангилал:

Боловсрол

Насны ангилал:

0+

Хуудасын тоо:

0

ISBN:

Нийтлэгдсэн:

2020-02-18

Нийтлэгч:

М. Дэлгэржав

Зөвхөн Mplus апп дээр татах, унших боломжтой.