Эрдэнийн

сан

ЭРДЭНИЙН САН• • 14 жилийн хугацаанд Монгол хэл соёл, түүхийн холбогдолтой 30 орчим Зохиол бүтээл туурвисан бөгөөд доорхи чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулж байна. • -Монгол хэл бичиг, соёлын холбогдолтой ном товхимол туурвин бүтээх • -Хүүхдийн хүмүүжил, танин мэдэхүйн сэдэвтэй ном товхимол туурвин бүтээх • -Бүх төрлийн ном зохиол, сонин сэтгүүл, танилцуулга, гарын авлагын хэл найруулгыг захиалгаар засаж сайжруулах • -Монгол хэлний ганцаарчилсан болон бүлгийн богино цагийн сургалт захиалгаар явуулах • -Гадаад хүмүүст монгол хэлний захиалгат хичээл заах

Та нэвтэрч орно уу!

Бүтээлүүд