Элс цас /тэргүүн  дэвтэр/
Шөнө
Хайду хаан
Ноён үрэлгэн ба Хатагтай хэмнэгч

Мplus студи толилуулж байна