Өрнө фронтод сонин гойд юмгүй
Дүрэмгүй байх дүрэм
Уулын үер

Хямдрал

Мplus студи толилуулж байна