Огул Хаймыш хатан
Хотол цагаан гүнж
Жаран цагаан хонь /БҮТЭН/
Хойт насандаа учирна

Мplus студи толилуулж байна