Дорж

Жаргал

Шаавай овогтой Доржийн Жаргал Физик, математикийн ухааны Ph. Доктор бөгөөд сүүлийн жилүүдэд математикийн шинжлэх ухааны аргыг Буддын сургаалын үйлийн үрийг батлах чиглэлд ашиглан бие даасан хэд хэдэн судалгааны ажил хийсэн. Уг судалгааны ажлуудаа олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд хэвлүүлж баталгаажуулсан байна. Судалгааны ажлынхаа хүрээнд 2009 онд “Бурханы сургаалын шинжлэх ухааны үндэслэл ном” 2010 онд “Гэгээрэлд хүрэх чигийг заан гэрэлтүүлэгч” ном 2011 онд “ Мунхагаас гэтэлж уураа номхотгосон минь” ном тус тус хэвлүүлсэн.

Та нэвтэрч орно уу!