Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх асуудал. Судалгааны тойм

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх асуудал. Судалгааны тойм

Багшийн хөгжлийн чухал асуудлын нэг нь багш мэргэжлийн мэдлэгээ гүнзгийрүүлэн мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлэх, мэргэжлийн түвшингээ ахиулах зэргээр өөрийгөө хөгжүүлэх үйл ажиллагаа юм. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг судлан, багш хөгжих боломжийг янз бүрийн сургалтын байгууллагын түвшинд эрэлхийлж байгаагаар энэхүү бүтээл онцлогтой. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо үүсэн бүрэлдсэн онцлогийг тодруулах, Багшийг хөгжүүлэх, мэргэжлийг дээшлүүлэх бодлого, эрх зүйн нөхцлийг судлах, Багш судлалын асуудлыг нарийвчлан судлах, Багшийг хөгжүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх асуудлын судлагдсан байдлыг тоймлон үзэх, Гадаадын зарим орнуудад багш хөгжил, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх асуудлыг хэрхэн судалж буй сайн туршлагыг судлах, Техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, хөгжүүлэх эрэлт хэрэгцээ, нөхцөл боломжийг судлах зорилгын хүрээнд хийсэн нэг сэдэвт судалгааны бүтээлийг Та бүхэндээ өргөн барьж байна.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

13+

Хуудасны тоо:

224

ISBN:

978-9919-20-167-8

Нийтлэгдсэн:

2020-09-11

Зохиолч:

М. Дэлгэржав

Нийтлэгч:

М. Дэлгэржав

Унших хувилбар:
16,500₮
Санамж: Та энэхүү номыг худалдан авснаар зөвхөн гар утас болон таблетэн дээрх Mplus аппликэйшнээр дамжуулан унших/сонсох боломжтойг анхаарна уу!