Шинэч #2

Шинэч #2

Америкт бизнес эрхэлж буй 108 бизнесмэний мэдээллийг Шинэч-1д, 80 бизнесмэний мэдээллийг Шинэч-2т багтаасан болно. Америкт бизнес эрхлэхийн давуу болон онцлог тал, тухайн бизнесийн онцлогийн тухай өгүүллээ.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

0+

Хуудасны тоо:

169

ISBN:

Нийтлэгдсэн:

2020-09-29

Зохиолч:

Г. Галбадрах

Нийтлэгч:

Г. Галбадрах