Шинэчлэл ба Түүх

Шинэчлэл ба Түүх

Эрүүл амьдрах ухаан буюу Сувилахуйн шинжлэх ухааныг хөгжүүлсэн түүхийг бодит материалд үндэслэн бичсэн болно. Энэхүү номонд - Эрүүл мэндийн тухай цогц ойлголт, - Эрүүл аж төрөхөд сувилагч мэргэжилтний оролцоо - Сувилахуйн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд 1. Сувилахуйн боловсрол судлал 2. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ, Сувилахуйн эрдэм судлалд хийсэн өөрчлөлтийн тухай - Сувилахуйн албыг Монгол улсад анх удаа байгуулж “Сувилгаа эрхэлсэн орлогч даргын” тухай, - Сувилагчийг бэлтгэх 90 кредитийн хөтөлбөр, шаталсан сургалтын талаарх хийсэн түүх - Сувилахуйн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх гарцын тухай үе шаттай хийсэн тэмдэглэл, захидлууд багтсан болно.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

6+

Хуудасны тоо:

0

ISBN:

Нийтлэгдсэн:

2019-05-30

Зохиолч:

С. Наранчимэг

Нийтлэгч:

С. Наранчимэг