Сонгох чадамж

Сонгох чадамж

…Бүх зүйл байнга хөдөлгөөн, өөрчлөлт дунд оршиж байна. Байгалийн ч тэр, нийгмийн ч тэр талаасаа. Технологи, ажлын байрууд, амьдралын хэв маягууд, хүмүүс ч тэр. Үүнийг дагаад хүн бүрийн боловсролын хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангаж байна гэдэг төвөгтэй болж байгаа юм. Боловсролын салбар нь бүхий л талбартаа уян хатан байх хэрэгцээ үүснэ. Тухайлбал, боловсролын байгууллагын сургалтын хөтөлбөр нь дээд зэргийн уян хатан байж гэмээнэ нь өөрчлөлтөн дундах нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг урьдчилан мэдэрч, дасан зохицож хөгжинө гэж үзэж байгаа. Олон хувилбарт сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэн, сургалтдаа үр дүнтэй ашиглах нь уян хатан байдлыг илтгэнэ. Албан боловсролын үндсэн, суурь хөтөлбөрүүдийн бий болгосон гүн, бат мэдлэг боловсролын бааз дээр хүн бүрийн хэрэгцээнд нийцсэн олон төрлийн өргөн хүрээний хөтөлбөрүүдийг хувь хүний сонголтод үндэслэн санал болгож чадах нь үүнийг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй арга болох нь хэдийнээ практикт нотлогджээ. Тэр Олон талт, өргөн хүрээний хөтөлбөрийн агуулгыг СОНГОХ ЧАДАМЖ гэж нэрлээд байгаа юм.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

2+

Хуудасны тоо:

180

ISBN:

978-9919-24-666-2

Нийтлэгдсэн:

2022-01-12

Зохиолч:

Б. Галбадрах

Нийтлэгч:

Барамсай Боловсрол Сан

Ижил төстэй номнууд