Сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулалт

Чадварлаг хүнийг сонгон шалгаруулах нь аж ахуйн нэгж, их дээд сургууль, төрийн байгууллага, зэрэг бүх төрлийн байгууллагын ололт амжилтад туйлын их нөлөө үзүүлдэг. Нэгэнт шалгарсан хүмүүсийн ур чадварыг дээшлүүлж сургаж хөгжүүлэх нь мэдээж чухал хэдий ч үүнээс чухал зүйл бол зохистой хүнийг сонгон шалгаруулах явдал юм. Байгууллагын шаардлагын дагуу ажилтны загварыг гаргах, хүний нөөцийн төлөвлөлт хийх, бүрдүүлэлтийн үйл явцыг зохион байгуулах, зан төлвийн болон чадамжийн тест, ярилцлага, симуляци ярилцлага гэх мэт сонгон шалгаруулалтын төрөл бүрийн арга хэлбэрийг тусгасан 100 хуудас бүхий энэхүү ном нь “биеэр жижиг ч бэлчээр томтой”, ШУ-нд суурилсан сонгон шалгаруулалтын талаарх суурь мэдлэгийг бүхэлд нь агуулсан болно.

Ангилал:

Бизнес, эдийн засаг

Насны ангилал:

0+

Хуудасын тоо:

124

ISBN:

Нийтлэгдсэн:

2021-04-12

Нийтлэгч:

ОРП Институт

Зөвхөн Mplus апп дээр татах, унших боломжтой.

Ижил төстэй номнууд