Сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулалт

Чадварлаг хүнийг сонгон шалгаруулах нь аж ахуйн нэгж, их дээд сургууль, төрийн байгууллага, зэрэг бүх төрлийн байгууллагын ололт амжилтад туйлын их нөлөө үзүүлдэг. Нэгэнт шалгарсан хүмүүсийн ур чадварыг дээшлүүлж сургаж хөгжүүлэх нь мэдээж чухал хэдий ч үүнээс чухал зүйл бол зохистой хүнийг сонгон шалгаруулах явдал юм. Байгууллагын шаардлагын дагуу ажилтны загварыг гаргах, хүний нөөцийн төлөвлөлт хийх, бүрдүүлэлтийн үйл явцыг зохион байгуулах, зан төлвийн болон чадамжийн тест, ярилцлага, симуляци ярилцлага гэх мэт сонгон шалгаруулалтын төрөл бүрийн арга хэлбэрийг тусгасан 100 хуудас бүхий энэхүү ном нь “биеэр жижиг ч бэлчээр томтой”, ШУ-нд суурилсан сонгон шалгаруулалтын талаарх суурь мэдлэгийг бүхэлд нь агуулсан болно.

Хэл:

Монгол хэл

Насны ангилал:

0+

Хуудасны тоо:

124

ISBN:

Нийтлэгдсэн:

2021-04-12

Зохиолч:

ОРП Институт

Нийтлэгч:

ОРП Девелопмент центр

Ижил төстэй номнууд